Bewustmetpaarden organiseert maandelijks verschillende opstellingen met paarden

Hierin werk ik samen met:

Jogchum Hamstra mijn levenspartner, lichaamsgericht opsteller, NLP trainer en MEE (multi energetisch essentie) therapeut, trauma therapeut in opleiding

Esther van der Werf, levensschool Wyns www.esthervanderwerf.frl

Esther Witsiers, mesologie, systemisch paardencoach www.noordpunt.com 

 

voor geplande data zie agenda

 

 

Opstellingen maken verstoorde verhoudingen binnen (familie)systemen zichtbaar. Er wordt een vraag of thema ingebracht en door het fysiek opstellen van representanten voor familieleden of delen van jezelf in de ruimte/in het veld verschijnen als vanzelf de verborgen dynamieken die zich afspelen. Je hoeft hiervoor niet je eigen familie mee te nemen ;-) Het zichtbaar maken en erkennen van "wat is" geeft ruimte voor verandering.

Vanuit die ruimte kan het systeem zich - van binnen uit - bewegen. Met behulp van de opstelling wordt zichtbaar gemaakt waar je weer mag gaan bewegen. Daardoor kan er een diepe rust ontstaan voor zowel de inbrenger van de vraag als ook de familie van herkomst. Het is als een mobile: verander een deeltje ervan en het geheel zal direct naar een nieuw evenwicht zoeken.

 

Familieopstellingen met paarden (ism Jogchum Hamstra)

In een familieopstelling met paarden wordt zichtbaar wat er onbewust speelt, de voelbare onderstroom wordt duidelijk. Dat wat je weerhoudt om…
Voorbeelden:
Neem jij je eigen plek in je familiesysteem in of draag je onbewust nog een ‘last’ van een ander? Dit voelt als iets wat je steeds weer terugtrekt in….
Wil je je graag verbonden voelen echter in jullie familie is vooral afstand. Waar(door) is dat ontstaan?
Doe je veel dingen omdat dat zo hoort vanuit een gevoel van moeten en mis je vaak de vrijheid van handelen? Hoe vind je daarin weer balans?

De paarden spelen hierin een hele belangrijke rol, zij zijn meesters in dat wat onbewust is bewust te maken.
Paarden ‘werken’ als kudde net als het systemische veld. De kudde op zich is heel en in balans. Wanneer we daar kuddeleden aan toevoegen (wij als mens) dan streeft de kudde naar heelheid en daarvoor heeft ieder lid van de kudde zijn eigen unieke plek in te nemen, hoort iedereen erbij met alles wat hij wel en niet is (geen oordeel) en is er balans in alles wat er IS. Hiermee staat iedereen in zijn kracht.
Is er nog geen balans, zijn er verbindingen nodig, mogen er andere positie’s ingenomen worden, is er nog geen ruimte voor een beweging dan zullen de paarden daar de aandacht op gaan vestigen, ieder op zijn eigen manier.
In vrijheid verbonden op de juiste plaats

 

De relatie met je vader en moeder (ism Esther van der Werf)

De relatie die je als dochter/zoon hebt met je vader en je moeder. 

De band die je hebt met je vader en moeder is van invloed op hoe jezelf in het leven staat als vrouw/man, vader/moeder, partner en in vriendschappen. Welke gebeurtenissen, ervaringen en patronen in de familielijn zijn van invloed op jouw leven? Sta jij wel op je eigen unieke kindsplek tov je vader en moeder? Hoe vrij voel jij je in relatie tot je vader of je moeder? We gaan onderzoeken met behulp van de paarden waar het weer vrij mag gaan stromen, zodat jij de keus kan gaan maken om vanuit jouw plek als dochter/zoon je leven te leven op de manier die bij jou past.

 

Drieluik: Het Donker, onze schaduwzijde(ism Esther Witsiers)

 

Zien in het donker (het verleden)

Wat kom je tegen in je schaduwzijde? Samen met Esther Witsiers en haar paarden Toulouse en Wijsman gaan we 'zien in het donker' 

Dat deel in jezelf wat je mind niet kan “grijpen” maar wat onbewust wel steeds aanwezig is. Om dit betekenis te geven hebben we ons lichaam nodig als tool! De paarden hebben het vermogen om je met precies dit deel : “het geheim in onszelf” in contact te brengen. Dat deel wat ons weerhoudt, wat beperkt, dat wat niet gezien wordt, onze schaduw. Je neemt dat wat in de schaduw leeft waar, gaat het zien voor wat het is en daardoor ontstaat er ruimte om anders te kunnen gaan reageren ipv vechten, vluchten, bevriezen.

Vermogen van het donker (de toekomst)

Het onbekende wil graag ontdekt worden…...

Als we contact maken met de schaduw en het gaan herkennen, weten we vaak nog niet hoe we het nieuwe kunnen gaan toepassen.

Wat houdt het in, wat komt er vrij als het donker licht krijgt? Wat is zichtbaar geworden en wat brengt dit inzicht?
Welke uitdagingen liggen in je dagelijkse leven? De pijn toelaten als je voor jezelf kiest omdat jij het op jouw eigen wijze mag gaan doen. Hoe je uit liefde trouw bleef aan hoe je het deed. Welk vermogen hierachter wil gezien worden?
Van bekend naar onbekend…Als we dat wat altijd veilig was verlaten, wat ontstaat er dan?

Leven met het donker (het heden)

Leven met het donker is het NU, het leven precies nemen zoals het komt. Dat kan alleen als we herkennen waar het vandaan komt en waar het naar toe wil! Dan kan je blijven met precies dat wat er is om op jouw eigen wijze het pad te volgen dat er voor jou ligt.

(Voor deelname aan het vermogen van het donker is deelname aan zien in het donker nodig en deelname aan leven met het donker kan alleen wanneer je zien in het donker en het vermogen van het donker hebt bijgewoond)

 

Wat is de toegevoegde waarde van de paarden?

Een paard is van nature een sociaal dier dat in een kudde leeft. Binnen zo'n kudde is het van levensbelang (het zijn immers prooidieren) dat ieder lid van de kudde in zijn kracht staat, in balans is, de juiste positie inneemt en in verbinding staat met de kudde en de omgeving. Paarden kunnen als geen ander samenwerken! In een kudde heerst rust!

Doordat ze prooidieren zijn zijn ze uiterst sensitief. Ze zijn gevoelig voor wat ontbreekt of wat niet klopt. B.v. wanneer datgene wat je in gedrag laat zien niet klopt met wat je van binnen voelt.

In een opstelling zijn degenen die zijn opgesteld in de ruimte voor het paard onderdeel van de kudde. Daar waar geen balans is, waar verbindingen nodig zijn, andere posities ingenomen moeten worden, waar beweging nodig is, zal het paard gaan reageren.

Die reacties zijn heel divers en verschillen ook per paard.

 

Reacties kunnen zijn:

Erkenning/bescherming/troost/kracht/ondersteuning/energie geven

Verbindingen maken of verbreken, b.v. mensen zachtjes dichterbij elkaar duwen of letterlijk ergens tussenin gaan staan

De aandacht op iets vestigen 

Iets in beweging zetten

Benadrukken van een relatie

Hun reacties geven je inzicht, wijsheid, liefde, een "rijk" gevoel. Je kijkt nooit meer met dezelfde ogen naar een paard! Voor de deelnemers zijn ze gids, metafoor of representant. Ze reageren zonder oordeel, hebben geen sociaal wenselijk gedrag, ze maken diep contact, het contact met je werkelijke zelf! Paarden hebben een helend vermogen.