Bewustmetpaarden organiseert maandelijks verschillende opstellingen met paarden

Hierin werk ik samen met:

Jogchum Hamstra mijn levenspartner, lichaamsgericht opsteller, NLP trainer en MEE (multi energetisch essentie) therapeut 

Esther van der Werf, levensschool Wyns www.esthervanderwerf.frl

Esther Witsiers, mesologie, systemisch paardencoach www.Noordpunt.com 

 

voor geplande data zie agenda

 

 

Opstellingen maken verstoorde verhoudingen binnen (familie)systemen zichtbaar. Er wordt een vraag of thema ingebracht en door het fysiek opstellen van representanten voor familieleden of delen van jezelf in de ruimte/in het veld verschijnen als vanzelf de verborgen dynamieken die zich afspelen. Je hoeft hiervoor niet je eigen familie mee te nemen ;-) Het zichtbaar maken en erkennen van "wat is" geeft ruimte voor verandering.

Vanuit die ruimte kan het systeem zich - van binnen uit - bewegen. Met behulp van de opstelling wordt zichtbaar gemaakt waar je weer mag gaan bewegen. Daardoor kan er een diepe rust ontstaan voor zowel de inbrenger van de vraag als ook de familie van herkomst. Het is als een mobile: verander een deeltje ervan en het geheel zal direct naar een nieuw evenwicht zoeken.

 

Lichaamsgerichte opstellingen met paarden

Je lichaam is je kompas!

In je lichaam liggen al je levenservaringen in het celgeheugen opgeslagen. De signalen van je lichaam (bv pijn en ziekte) hebben een boodschap. Door contact te maken met de plek van het signaal in je lichaam kom je in contact met datgene wat onder het signaal ligt…..de boodschap.
Door dit voelbaar te maken in energie mbv een lichaamsgerichte opstelling met of zonder representanten wordt de boodschap (h)erkend en daarmee geeft dat ook een verandering in het signaal.
Het gaat vooral over het doorvoelen en daarin wordt er weinig tot niet gesproken, het meeste gebeurt in stilte. Dit heeft een hele diepe werking mede doordat je alles er laat zijn zoals het is, het brein kan er niks ‘opplakken’ mbv taal.

 

De relatie met je vader en moeder

De relatie die je als dochter/zoon hebt met je vader en je moeder. Hierin werk ik samen met Esther van der Werf.

De band die je hebt met je vader en moeder is van invloed op hoe jezelf in het leven staat als vrouw/man, vader/moeder, partner en in vriendschappen. Welke gebeurtenissen, ervaringen en patronen in de familielijn zijn van invloed op jouw leven? Sta jij wel op je eigen unieke plek? Hoe vrij voel jij je in relatie tot je vader of je moeder? We gaan onderzoeken met behulp van de paarden waar het weer vrij mag gaan stromen, zodat jij de keus kan gaan maken om vanuit jouw plek als dochter/zoon je leven te leven op de manier die bij jou past.

 

Zien in het donker

Wat kom je tegen in je schaduwzijde? Samen met Esther Witsiers en haar paarden Toulouse en Wijsman gaan we 'zien in het donker' 

Dat deel in jezelf wat je mind niet kan “grijpen” maar wat onbewust wel steeds aanwezig is. Om dit betekenis te geven hebben we ons lichaam nodig als tool! De paarden hebben het vermogen om je met precies dit deel : “het geheim in onszelf” in contact te brengen. Dat deel wat ons weerhoudt, wat beperkt, dat wat niet gezien wordt, onze schaduw. Je neemt dat wat in de schaduw leeft waar, gaat het zien voor wat het is en daardoor ontstaat er ruimte om anders te kunnen gaan reageren ipv vechten, vluchten, bevriezen.

 

Wat is de toegevoegde waarde van een paard?

Een paard is van nature een sociaal dier dat in een kudde leeft. Binnen zo'n kudde is het van levensbelang (het zijn immers ook prooidieren) dat ieder lid van de kudde in zijn kracht staat, in balans is, de juiste positie inneemt en in verbinding staat met de kudde en de omgeving. Paarden kunnen als geen ander samenwerken! In een kudde heerst rust!

Doordat ze prooidieren zijn zijn ze uiterst sensitief. Ze zijn gevoelig voor wat ontbreekt of wat niet klopt. B.v. wanneer datgene wat je in gedrag laat zien niet klopt met wat je van binnen voelt.

In een opstelling zijn degenen die zijn opgesteld in de ruimte voor het paard onderdeel van de kudde. Daar waar geen balans is, waar verbindingen nodig zijn, andere posities ingenomen moeten worden, waar beweging nodig is, zal het paard gaan reageren.

Die reacties zijn heel divers en verschillen ook per paard.

 

Reacties kunnen zijn:

Erkenning/bescherming/troost/kracht/ondersteuning/energie geven

Verbindingen maken of verbreken, b.v. mensen zachtjes dichterbij elkaar duwen of letterlijk ergens tussenin gaan staan

De aandacht op iets vestigen 

Iets in beweging zetten

Benadrukken van een relatie

Hun reacties geven je inzicht, wijsheid, liefde, een "rijk" gevoel. Je kijkt nooit meer met dezelfde ogen naar een paard! Voor de deelnemers zijn ze gids, metafoor of representant. Ze reageren zonder oordeel, hebben geen sociaal wenselijk gedrag, ze maken diep contact, het contact met je werkelijke zelf! Paarden hebben een helend vermogen.