Elkaar ont-moeten vanuit je ware natuur. Jouw paard is niet voor niks op je pad verschenen! Wil je een daadwerkelijke pure verbinding aangaan met je paard dan heb je bereid te zijn om die verbinding ook met jezelf te maken. Het paard nodigt je uit om aanwezig te zijn in het nu, bewust te handelen en je bewust te zijn van dat wat je uitzendt/geeft en wat je ontvangt. Luister je naar de signalen in je lichaam en kan je voelen hoe en van waaruit je reageert? Jij en je paard hebben ontspanning, aanwezigheid en je veilig voelen nodig om tot een pure verbinding te kunnen komen. De reis die je maakt samen met je paard gaat langs alles wat dit nog in de weg staat.


In mijn lessen leg ik de nadruk op de relatie. Wanneer zegt je paard bv NEE en herken je dat? Wat is er nodig voor een JA? In hoeverre ‘verstaan’ jullie elkaar. Uitgaande van dat alles fysiek gecheckt is (tandarts, hoefsmid, osteopaat, passend zadel etc) gaan we aan de slag om jullie relatie zo optimaal te maken. Je kan kiezen voor grondwerk/handwerk en/of rijden. Alles wordt gestuurd door energie, mijn focus ligt op de energie tussen jullie, hoe die zo vrij mogelijk kan stromen.


Ik maak qua training gebruik van de richtlijnen van rechtrichten (natuurlijke scheefheid paard) en centered riding (natuurlijke scheefheid ruiter). Mijn uitgangspunt is wederzijds vertrouwen opbouwen vanuit gelijkwaardigheid en samenwerking gebaseerd op afstemming, vriendschap en plezier. Ik ga ervan uit dat een paard graag verbinding wil, het is zijn grootste gift als kuddedier. Een NEE gaat vaak over iets nog niet kunnen op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. We gaan dan samen op zoek naar wat ervoor nodig is om een JA te kunnen creëren. Wat voor een mens normaal is, is voor een paard vaak niet te begrijpen. Hoe voelt het paard zich bij datgene wat je vraagt? Het start met verbinding, wanneer een paard dat niet (meer) opzoekt dan is dat het eerste wat aandacht vraagt door waarde te leggen in IN verbinding zijn met alles wat je vraagt en doet.